Stage (HBO) Provincie Drenthe

Stage2015

Stage (HBO 3 maanden, 2 studenten): anticiperen op de komst van de wolf, nulmeting bij schapen- en geitenhouders in Drenthe.

De provincie Drenthe biedt tweede helft 2015 twee studenten (samenwerkend koppel) een stage van 3 maanden. De stage behelst een nulmeting van schade door hond en vos bij schapen- en geitenhouders.

Omschrijving: In de provincie Limburg is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar predatie op schapen door hond en vos, als referentie om te kunnen anticiperen op de komst van de wolf en lynx. De provincie Drenthe wil graag een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Als basis dient het Limburgse onderzoek dat verder kan worden verbeterd en uitgebreid.

Studenten moeten in staat zijn om te werken met GIS en statistische programma’s en beschikken over goede communicatieve vaardigheden om landbouwers te enquêteren. De studenten formuleren adviezen richting schapen/geitenhouders en richting provincie om conflicten met honden/vossen/wolf te beperken.

Het verslag wordt in een rapport verwerkt en resultaten worden gepresenteerd op een bijeenkomst waarvoor de geënquêteerde landbouwers uitgenodigd zullen worden.

Optioneel voor studenten die goed Duits spreken: verkenning bij schapenhouders in aangrenzend Duitsland (omgeving Meppen-Nordhorn waar inmiddels met zekerheid een wolf is aangetroffen).

De exacte stageopdracht wordt in nader overleg geformuleerd en afgebakend.

Belangstellenden kunnen dit vanaf heden kenbaar maken. Stuurt u uw cv met opleiding, ervaring en motivatie voor deze stage uiterlijk 1 september 2015 naar mevrouw H.Vrugteman: h.vrugteman@drenthe.nl. U ontvangt dan omstreeks half september een reactie van de Provincie Drenthe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.