Wolvenpaar op Noord-Veluwe heeft opnieuw jongen

DSC01484

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe heeft opnieuw jongen. Waarschijnlijk zijn er 4 welpen geboren. We gaan ervan uit dat de welpen van hetzelfde wolvenpaar zijn dat vorig jaar ook al een nest had, omdat wolven geen andere soortgenoten in hun leefgebied toelaten.

De geboorte van de welpen is bekend gemaakt tijdens een digitale bijeenkomst van Provinciale Staten waarbij werd gesproken over het preventieplan wolvenschade. Provincie Gelderland komt op advies van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (wolvencommissie) met een subsidieregeling waar schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf gebruik van kunnen maken. Met de regeling komt er een vergoeding voor maatregelen om te voorkomen dat een wolf schapen of geiten kan aanvallen. De regeling wordt in augustus 2020 opengesteld.

Draagvlak

De wolvencommissie adviseert ook om andere maatregelen te treffen om draagvlak voor de wolf te vergroten. Daarover wordt na de zomer verder gesproken. Daarbij gaat het onder andere om een escalatieladder, waarin staat wanneer je als overheid kan ingrijpen als er problemen ontstaan met de wolvenpopulatie. Veel Statenleden willen hierover verder in gesprek.

Monitoring

Provincie Gelderland houdt nauwlettend in de gaten hoe het met de wolf gaat op de Veluwe. We willen daarbij weten hoeveel wolven er in het leefgebied zijn, wat de gevolgen zijn voor de omgeving en wat precies het effect is van getroffen maatregelen. De monitoring wordt landelijk opgepakt door BIJ12, die daarover ieder kwartaal rapporteert.

Een roedel

Gelderland heeft een wolvenroedel op de Noord-Veluwe, die nu mogelijk uit 10 wolven bestaat. Dat is in inclusief de jongen die vorig jaar geboren zijn en het nieuwe nest. De roedel is daarmee compleet. De jongen van vorig jaar zullen dit najaar op zoek moeten naar een eigen leefgebied. Daarnaast leeft er ook 1 wolvin op de Midden-Veluwe.

Bron: Provincie Gelderland