Wolven geboren op de Veluwe

Fotobron: Provincie Gelderland

Het is al zo ver. Filmbeelden tonen aan dat er minstens 3 jonge wolven zijn geboren in Nederland en wel op de Veluwe. Hoe snel kan het gaan, er is daar nog geen jaar een territorium. Men verwacht dat ze al in april zijn geboren.

Beide volwassen wolven zijn al langer in het gebied aanwezig. Vorige maand verschenen het mannetje en vrouwtje samen op de foto. Toen was nog niet duidelijk of er sprake was van jongen. Nieuw filmmateriaal is daarvan nu het bewijs. Daarop zijn drie welpen te zien. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk om vijf jonge wolven gaat.

Duidelijkheid

Dat er nu snel duidelijkheid is over de aanwezigheid van welpen is dankzij de oplettendheid van terreinbeheerders op de Veluwe. Provincie Gelderland is daar blij mee. Provinciale Staten vroegen ook om dit actief te volgen, zodat inwoners van het gebied weten waar ze aan toe zijn.

Ga niet op zoek

De plek waar de filmbeelden zijn gemaakt, wordt niet bekend gemaakt. Dat is om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de dieren. Terreinbeheerders roepen het publiek op om de dieren met rust te laten en de natuur niet te verstoren. Overigens leggen wolven grote afstanden af. Dat betekent dat je ze op de hele Noord-Veluwe kan tegenkomen.

Wolvenplan en wolvencommissie

De provincies hebben sinds dit jaar een gezamenlijk wolvenplan. Daarin staat hoe we omgaan met de wolf. Gedeputeerde Staten hebben in maart het leefgebied van deze wolven vastgesteld. Ook is er inmiddels een wolvencommissie die met schapenhouders in het gebied kijkt welke preventieve maatregelen mogelijk zijn. Gelderland is de enige provincie in Nederland waar wolven leven.

Bron: Provincie Gelderland