Provinciaal geld voor wolfwerende rasters

DSC01879

Sinds half februari 2021 heeft de Provincie de regeling opengesteld om wolfwerende rasters te plaatsen. Natuurlijk wil iedere herder de schapen beschermen tegen een aanval van een al dan niet zwervende wolf. De Gebiedscommissie wolven preventie Drenthe heeft aangedrongen op deze tegemoetkoming in de kosten.

Schapenhouders hebben zitting in deze Commissie en praten mee over de te nemen maatregelen. Vanuit de Provincie Drenthe is inmiddels ruim 200.000 euro beschikbaar gesteld, een mooi bedrag om de eerste aanzet tot plaatsen van wolfwerende rasters te stimuleren.

De gevestigde wolf van de zomer 2020 is echter weer verdwenen uit Drenthe en leeft nu net over de grens in Duitsland. Maar zwervende wolven kunnen elk moment Drenthe binnen lopen, dus waakzaamheid blijft geboden. En schapen beschermen met een aangepast raster blijft dringend noodzakelijk.