Drenthe krijgt gebiedscommissie om wolvenschade te voorkomen

DSC01452

Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties.

Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook gaat de commissie voorlichting geven aan schapenhouders. Harry Oosterman, burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf, is aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

Leden van de commissie

De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties en heeft een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn: Ans van Wijk (Staatsbosbeheer), Diederik Sleurink (LTO Noord), Albert Kerssies (Stichting Behoud Drentse schaapskudden), Gijsbert Six (Platform kleinschalige schapen- en geithouders) en Harry Oosterman (voorzitter).